Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Home

Home

Welcome
to my site Dollhouse Fan. I am Veronika and I would like to present here my creations and share my and your experiences with making this nice little dinguses. In section Diary you can see my latest items. And I actually appreciate photos of your creations and any of your messages in my Guest book. :-). 
(Moreover - It's great fun for me to create web-site...) /

Vitajte
na mojej stránke Fanúšik domčekov pre bábiky. Som Veronika a chcela by som tu prezentovať svoje výtvory a podeliť sa s vami o moje a vaše skúsenosti s vytváraním týchto malých pekných vecičiek. V sekcii Denník môžete vidieť moje najnovšie výtvory. A skutočne ocením fotky vašich výtvorov a každý váš odkaz v mojej Knihe návštev :-)
(Okrem toho je pre mňa veľkou zábavou tvoriť web-stránky...)
 

Write me email / Napíš mi mail:
Fanofdollhouses@gmail.com

                      
                                  BFuKqS on Make A Gif, Animated Gifs
 
                           
                                        
Quote my Dollhouse - 1 is for best ranking
Oznámkuj môj domček - 1 je najlepšia známka


Since my visit of Museum of Toys in Prague fourteen years ago I wanted to create my own dollhouse, but it was always no time for it... And as I visited Bekonscot Model Village in Beaconsfield in UK in September 2012 and especially as I saw that "trasparent house", it was rather clear - I must have it. It would be too expensive to buy it, I have researched, so the only one way to have it, was to create it myself. I've started in March 2013. This dollhouse is my "first-fruit", so  please, be forgiving :-)./

Odkedy som navštívila Múzeum hračiek v Prahe pred štrnástimi rokmi, chcela som si vyrobiť svoj vlastný domček pre bábiky, ale nikdy nebol čas... A po návšteve Bekonscot Modell Village v Beaconsfielde v Anglicku, v septembri 2012, hlavne keď som uvidela ten "priehľadný dom", to bolo jasné - musím mať svoj domček. Bolo by pridrahé ho kupovať, robila som prieskum na webe, takže jediná možnosť bola, vyrobiť si domček sama. Začala som v marci 2013. Tento domček je moja "prvotina", tak buďte, prosím,  zhovievaví :-).

 

On many photos here you can see this pencil - it's for size compare. Pencil is 17 cm long - cca 6,9 inches. And if you ask about scale - I have my "own" one (about 1:18), the only scale for dinguses is, they should fit into the box and to other things :-). /
Na mnohých fotkách vidíte túto ceruzku - je to porovnávacia veľkosť (má 17 cm - cca 6,9 palca). A ak sa opýtate na mierku - mám svoju "vlastnú" (asi 1:18), jediná mierka je, aby vecička pasovala do krabice a k ostatným veciam :-).

 

And those perfect miniatures - vases, ceramic mugs and cups, clocks, candle sticks and bootle of champagne..., are naturally bought. They are from my far-back little collection. /
A tieto dokonalé miniatúry - vázy, keramické krčahy a hrnčeky, hodiny, svietniky a fľaša šampanského... sú samozrejme kupované. Sú z mojej dávnej malej zbierky.

 

Gallery for opening, click on picture /

Galéria na úvod, klikni na obrázok

And each sekcion has it's own gallery, in which I add photos always when I've made something new. /
A každá sekcia má svoju vlastnú galériu, do ktorej vždy doplním fotku, keď som vyrobila niečo nové.

 

 

This site registered / Táto stránka zaregistrovaná: 28.04.2013
 

Look also my web-site / Pozri tiež moju web-stránku  here / tu.


link to one of my favorite web-sites
link na jednu z mojich obľúbených stránok

 

Flag Counter
 
(Start of counting: 12.2.2015)

 


TOPlist