Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Dolls / Bábiky

Dolls / Bábiky

              Sam and Olivia                       Amelia and Jim

On the road again :-) On London Stansted Airport and on end terminal of easyBus from Stansted to London, on Baker Street. /

Znova na cestách :-) Na letisku Londýn Stansted a na konečnej easyBus zo Stansted do Londýna, na Baker Street. 


 

 

 


           
          House-inspection /                 Bedroom / Spálňa                       Guest room /
            
Kolaudácia                                                                           Izba pre hostí       

Sherlock, John and Irene

 

 

 


More in gallery here and in section 221B Baker Street /

Viac tu v galérii a v sekcii 221B Baker Street
Hercule Poirot

More in gallery here and in section Hercule Poirot and Miss Marple /

Viac tu v galéri a v sekcii Hercule Poirot and Miss Marple

 Miss Marple / slečna Marplová

More in gallery here and in section Hercule Poirot and Miss Marple/
Viac tu v galérii a v sekcii Hercule Poirot and Miss Marple


Gallery / Galéria

click on picture to see how I made the dolls / klikni na obrázok a pozri, ako som bábiky robila

I was impatient again - I had only orange "Fimo" but I wanted to make it immediately. So I had more to work - to paint it white and then flesh colour... Now, when they are ready, I have this nice flesh "Fimo" too :-) /
Znova som bola netrpezlivá, mala som len oranžové "Fimo", ale chcela som robiť ihneď. Tak som mala viac práce - farbiť na bielo a potom na telovú farbu...
Teraz mám aj telové "Fimo" :-)

more comming soon....

TOPlist