Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Flag counter / Počítadlo vlajok

Flag counter / Počítadlo vlajok

Although I know from my niece that many of users have something like "anti-flag protection", so they don't "leave" flag on any web-site, I still wonder about countries of possible visitors :-) /

Hoci viem od netere, že mnohí užívatelia majú niečo ako "proti-vlajkovú ochranu", takže "nenechajú" vlajku na žiadnej webke, stále ma zaujímajú krajiny možných návštevníkov :-)

Flag Counter

Something is wrong with the old one - here is new - from 12.2.2015 / Niečo je chybné so starým - tu je nové - od 12.2.2015:

Flag Counter

 


TOPlist